LØSNINGER

DINE FORDELE

AUTOMATISERING

100 % automatisk verificering øger effektiviteten, styrker kontrollen og dokumentationen.


DOKUMENTATION

Enkel og overskuelig dokumentation online, fleksibel søgemuligheder samt revisionsspor.


OPBEVARING

Dokumentationen opbevares i løbende regnskabsår + 5 år, online og efterlever alle kravene i lovgivningen. I business pakken får du tillige automatisk input til din listeindberetning.

RAPPORTERING

Overskuelig månedlig statusrapport på alle EU VAT verificeringer, sikre kontrol og sikkerhed i henhold til lovgivningen.


SIKKERHED

Compliance information sikre at gældende regler og love overholdes, i de lande der handles med.


HURTIG OG ENKEL

Hurtigt og enkelt at komme i gang, ingen IT investering. Vælg din pakke og følg oprettelsesprocessen - så er du i gang i løbet af 24 timer.

Vi sørger for at dine fakturaer overholder alle gældende regler når du handler med udlandetEr en virksomhed ikke i stand til at kunne dokumentere sine samhandels partnere og har en virksomhed ikke foretaget de af told & skat pålagte kontroller, er det ikke kun efterbetaling af f.eks. moms samt bøde, men ofte en stor risiko for mange ekstra arbejdstimer med at rette op på fejlene samt muligheden for negativ omtale.